competence   Bendravimas gimtąja kalba
competence   Bendravimas užsienio kalbomis
competence   Pagrindinės kompetencijos moksluose ir technologijose
competence   Skaitmeninė kompetencija, IKT (Informacinės ir komunikacinės technologijos)
competence   Mokymasis mokytis
competence   Socialinės ir visuomeninės kompetencijos
competence   Iniciatyvumo ir verslumo pojūtis
competence   Kultūrinė išraiška