Een reis ter bevordering van kerncompetenties in het vroegschoolse onderwijs door middel van verhalen vertellen

Iedereen houdt van een goed verhaal – om te vermaken maar ook om op te voeden, bijvoorbeeld om de aandacht van kinderen vast te houden en tegelijk belangrijke inhoud of competenties over te brengen. Competenties zoals het communiceren in de moedertaal of een andere taal, sociale competenties, basale wiskundige vaardigheden en meer... allemaal belangrijk als basis voor het latere (lerende) leven.

Een PISA-studie heft uitgewezen dat bijna 20% van alle 15-jarigen niet fatsoenlijk kan lezen. De meeste van deze kinderen komen uit gezinnen waarin weinig wordt gestimuleerd. De studie toont duidelijk aan hoe belangrijk voor- en vroegschoolse educatie (en daarmee ook de begeleiding door de kleuterschool) is.

“Stel je een tovermiddel voor dat een kind laat stilzitten en aandachtig laat luisteren. Dat tegelijkertijd zijn verbeelding prikkelt en zijn woordenschat vergroot. Dat het kind bovendien in staat stelt zich in een ander te verplaatsen en zijn/haar gevoelens te delen. Een middel dat tegelijk ook het vertrouwen van het kind voedt en het met durf en zelfvertrouwen naar de toekomst laat kijken. Deze ‘super-doping’ voor kinderbreinen bestaat. Het kost niets, integendeel, wie het kinderen geeft, krijgt er iets voor terug: intimiteit, vertrouwen en stralende kinderogen. Dit onbetaalbare tovermiddel zijn de sprookjes die we onze kinderen vertellen of voorlezen. Sprookjesuren zijn de hoogste vorm van onderwijs.”

(Gerald Hüther, professor Neurobiologie, universiteit van Göttingen, Duitsland)

Dit tovermiddel, zegt Hüther, zijn niet de sprookjes op zich maar de emotionele relatie die een kind - met de hulp van de verteller of voorlezer - aangaat met de inhoud en de personages daarin.

Het Sinbad Project heft tot doel het vertellen en de toepassing van verteltechnieken in de voorschoolse- en basisschoolonderwijs te bevorderen om kinderen bij het verwerven van kerncompetenties te ondersteunen.
De projectactiviteiten zijn onder andere erop gericht om leraren op kleuterscholen en basisscholen tot bekwame vertellers op te leiden en/of hen te helpen zich op dit gebied verder te ontwikkelen. Daarnaast leert men hoe men kinderen actief kan betrekken en zullen de aangeboden methodieken helpen bij een gerichte competentieontwikkeling.


Sinbad in het kort

 • Pedagogische achtergrondinformatie
  • Competentie-gebaseerd leren in het vroegschoolse onderwijs
  • EU kern-competenties
  • Vrijes vertellen als lesmethode
 • Leermethode-handboek en e-learning cursus ‘Verhalen vertellen om competenties van kinderen te ontwikkelen’
 • Praktische (in-house) workshops ‘Verhalen vertellen om competenties van kinderen te ontwikkelen’.
 • Richtlijnen om zelf workshops en collegiale uitwisseling te organiseren
 • Een verzameling voorbeeldverhalen als hulpmiddelen en als basis voor ideeën